Postępowanie w czasie wizyty kontrolnej pacjenta po COVID-19 - na skróty

20.04.2021

Artykuł jest częścią: Niezbędnika lekarza oddelegowanego na oddział COVID.

Proponowane postępowanie z pacjentem podczas ambulatoryjnej wizyty kontrolnej po przebyciu COVID-19 na podstawie wytycznych NICE (zob. Co to jest „long COVID” i „post COVID syndrome”?

Proponowane postępowanie w czasie wizyty kontrolnej pacjenta po COVID-19
1wywiad dotyczący COVID-19 i chorób współistniejących ustal datę pojawienia się pierwszych objawów i chronologię pojawiania się kolejnych;
w wywiadzie uwzględnij też objawy zaburzeń neuropoznawczych i psychiatrycznych
ustal, czy wystąpiły powikłania w przebiegu COVID-19 (np. niewydolność nerek, powikłania zakrzepowo-zatorowe itp.)
ustal, jakie pacjent zgłasza obecnie dolegliwości i jakie jest ich nasilenie
określ, czy występują współistniejące choroby, a jeśli tak, to jakie; ustal, czy COVID-19 wpłynął na ich przebieg i leczenie
2 badanie przedmiotowe starannie zbadaj pacjenta
dodatkowo zmierz: temperaturę, ciśnienie, tętno i wysycenie krwi tlenem
3 badania laboratoryjnea zleć: morfologię z oceną odsetka białych krwinek, elektrolity, enzymy wątrobowe i parametry funkcji nerek, troponinę, białko CRP, dimery d, kinazę kreatynową, ferrytynę, peptyd natiuretyczny typu B (BNP), TSH i hormony tarczycy, badanie ogólne moczu
4 badania dodatkowe RTG klatki piersiowej
EKG
5 konsultacje specjalistyczne w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości
a w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości w badaniu podmiotowym i przedmiotowym

Piśmiennictwo:


1. NICE: COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. NICE guideline [NG188]. data publikacji na stronie 18.12.2020. https://www.nice.org.uk/ guidance/ng188
2. Halpin S., O’Connor R., Sivan M.: Long COVID and chronic COVID syndromes [published online ahead of print, 2020 Oct 9]. J. Med. Virol. 2020; 10.1002/jmv.26 587. doi:10.1002/ jmv.26 587

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest