Aktualne zasady testowania na COVID-19 - pytania do NFZ

20.12.2021
Rzecznik Prasowy NFZ

Pytania z redakcji serwisu COVID-19

W imieniu naszych czytelników - lekarzy, redakcja portalu MP.PL wysłała do Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Czy osoba nieubezpieczona i/lub obcokrajowiec z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 musi pokryć koszty wykonania badania w kierunku tego zakażenia?
2. Czy lekarz może wystawić skierowanie na badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 z gabinetu prywatnego, w którym nie ma podpisanej umowy z NFZ?
3. A jeśli tak, to czy ma obowiązek dodatkowego udokumentowania przyczyny zlecenia badania? Jak długo należy przechowywać taką dokumentację?
4. Czy NFZ może przeprowadzić kontrolę powodów zlecania badań refundowanych? A jeśli tak, to w jakim okresie od wystawienia skierowania?

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia

Sylwia Wądrzyk
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej NFZ

Każda osoba ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Koszty świadczeń pokrywane są z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Możliwość wystawiania zleceń na test (skierowania na testy RT-PCR) w kierunku koronawirusa za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl dotyczy również lekarzy, którzy nie realizują świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ (patrz: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lekarze-ktorzy-nie-maja-kontraktu-z-nfz-moga-rowniez-kierowac-na-testy-wykrywajace-sars-cov-2).

Decyzja o zleceniu badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu RT-PCR, jest decyzją podejmowaną przez lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej oraz wskazań do wykonania takich badań.

Warto przypomnieć, że każda osoba, która podejrzewa zakażenie może sama uzyskać zlecenie na test po wypełnieniu formularza na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

Z ww. formularza mogą również skorzystać współdomownicy osoby zakażonej SARS-CoV-2, którzy od 15 grudnia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, muszą się poddać testowi na obecność koronawirusa.