EKG a wskazania do pilnej koronarografii cz. 5: różnicowanie STEMI i NSTEMI

10.06.2020
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice