Czy w wyrównanej poamiodaronowej nadczynności tarczycy można wykonać badanie TK z użyciem kontrastu jodowego?

11.05.2021
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu