Leczenie przełomu tarczycowego

14.08.2020
Prof. Leonard Wartofsky, Georgetown University, USA
Rozmowa została zarejestrowana podczas McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie w 2019 r.