Mnogie niegojące się owrzodzenia w żołądku i dwunastnicy

Mnogie niegojące się owrzodzenia w żołądku i dwunastnicy
13.04.2017
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

Pytanie nadesłane do redakcji

U 80-letniej pacjentki w sierpniu br. w gastroskopii stwierdzono na tylnej ścianie antrum głęboką niszę wrzodową dł. ok. 2 cm, z dnem pokrytym włóknikiem, naprzeciwko na ścianie przedniej mała nisza ok. 0,5 cm. Infekcja Helicobacter pylori. Zastosowano eradykację modelem sekwencyjnym/amoksycylina, klarytromycyna, metronidazol, IPP – początkowo podano antybiotyk i.v., chora była hospitalizowana. Kontrolna gastroskopia w tym miesiącu – nadal nisza wrzodowa na tylnej ścianie antrum dł. ok. 1 cm, test ureazowy dodatni. Pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Oczekuję na wynik. Pacjentka bez subiektywnych dolegliwości bólowych. Jaki schemat eradykacji obecnie zastosować? Czy wskazane będzie stosowanie preparatu Pylera (preparat zawierający w jednej kapsułce 140 mg cytrynianu potasowo-bizmutowego (III), 125 mg metronidazolu i 125 mg tetracykliny - przyp. red.)?

Odpowiedział

prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Mnogie niegojące się owrzodzenia w żołądku i dwunastnicy zdarzają się u osób w podeszłym wieku, w szczególności u tych, którzy przyjmują NLPZ. W leczeniu należy dążyć do eradykacji H. pylori. U opisanej pacjentki właściwe byłoby zastosowanie poczwórnej terapii z bizmutem, czyli preparatu Pylera oraz IPP. Jeśli nie dojdzie do eradykacji, należy rozważyć terapię drugiego wyboru opartą na lewofloksacynie (lewofloksacyna + amoksycylina + inhibitor pompy protonowej). W części przypadków owrzodzenia (bez zakażenia H. pylori) goją się pod wpływem leków o działaniu ochronnym, takich jak sukralfat czy mizoprostol (pochodna prostaglandyny E1). Zarówno przed leczeniem, jak i po leczeniu obowiązuje pobieranie i badanie histopatologiczne wycinków z okolicy owrzodzenia.

Mnogie niegojące się owrzodzenia w żołądku i dwunastnicy

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!