Jakie leki małocząsteczkowe obecnie stosuje się w terapii NChZJ?

10.03.2023
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Biegunka
  • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)
  • Zespół jelita drażliwego
  • Zapalenia stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
  • Przewlekłe niedokrwienie jelit
  • Ostre niedokrwienie jelit
  • Mikroskopowe zapalenie jelita grubego
  • Uchyłki jelita grubego