Czy i dlaczego należy czasem odstawiać leki przeciwnadciśnieniowe

15.04.2022
dr n. med. Jolanta Walczewska
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta: