Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze

01.09.2017
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, Kraków