Nadciśnienie tętnicze u pacjenta w podeszłym wieku

09.04.2021
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, Kraków