W Indiach urodził się chłopiec z obumarłym płodem w jamie brzusznej

W Indiach urodził się chłopiec z obumarłym płodem w jamie brzusznej
02.08.2017

Konferencje i szkolenia

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 19-20 maja 2018 r.

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.