Praktyczne wykorzystanie modeli ADNEX, SRR i O-RADS w diagnostyce guzów jajnika - jak nie mylić tych metod?

09.02.2024
prof. Artur Czekierdowski
Uniwersytet Medyczny, Lublin
XIX Krajowa Konferencja Szkoleniowa – Ginekologia i położnictwo 2022

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół napięcia przedmiesiączkowego
  • Mutacje genu BRCA1 i BRCA2 – uwarunkowany genetycznie rak piersi, jajnika, gruczołu krokowego i trzustki
  • Nefropatia zaporowa
  • Rak jajnika