Zachowawcze leczenie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytoonkologicznego - strona 2

05.07.2019
prof. dr hab. n. med. Robert Jach, prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia, prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp,
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski