Niekorzystne interakcje dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych ze stosowanymi równocześnie lekami

18.07.2011
dr n. med. Jarosław Woroń, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie