Rozpoznawanie i leczenie zespołu hiperstymulacji jajników. Wytyczne Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada oraz Canadian Fertility and Andrology Society nr 268, listopad 2011

Rozpoznawanie i leczenie zespołu hiperstymulacji jajników. Wytyczne Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada oraz Canadian Fertility and Andrology Society nr 268, listopad 2011Ocena: (4.12/5 z 8 ocen)
24.09.2012
The diagnosis and management of ovarian hyperstimulation syndrome. Joint Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada - Canadian Fertility and Andrology Society Clinical Practice Guideline No. 268, November 2011
Główni autorzy: Doron Shmorgun, Paul Claman
Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 2011; 33 (11): 1156–1162

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacji: Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2012/4

KOMENTARZ

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Stosowanie egzogennych gonadotropin jest niezbędnym elementem leczenia niepłodności z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego (assisted reproductive technology – ART). W związku z coraz większym rozpowszechnieniem tych metod w Polsce, wzrasta potrzeba usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy oraz danych dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu hiper stymulacji jajników (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS). To jatrogenne powikłanie stymulacji jajeczkowania cechuje się dużym zróżnicowaniem obrazu klinicznego. W zależności od nasilenia objawów klinicznych i laboratoryjnych wyróżniono postacie łagodną, umiarkowaną, ciężką oraz krytyczną. Zdecydowaną większość przypadków OHSS można zakwalifikować do dwóch pierwszych typów, odznaczających się niewielkimi konsekwencjami klinicznymi oraz małym ryzykiem dla chorej, co pozwala na prowadzenie leczenia w trybie ambulatoryjnym. Niestety zawsze może dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki i rozwoju ciężkiej lub nawet krytycznej postaci choroby. Dlatego za niewątpliwie pomocny należy uznać zbiór wytycznych postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego u kobiet, u których rozpoznano cięższe postacie OHSS.

Konferencje i szkolenia

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 08-09 grudnia 2018 r.