Interwencje psychospołeczne i psychologiczne w zapobieganiu depresji poporodowej

Interwencje psychospołeczne i psychologiczne w zapobieganiu depresji poporodowej
07.07.2014
Omówienie artykułu: Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression
C.L. Dennis, T. Dowswell
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013; Issue 2. Art. No.: CD001134. DOI: 10.1002/14651858.CD001134.pub3

Konferencje i szkolenia

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 08-09 grudnia 2018 r.