Czy bankowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest uzasadnione?