Agenezja ciała modzelowatego u płodu – częsta i niełatwa diagnostycznie anomalia

02.03.2022
dr hab. Marcin Wiecheć, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
dr n. med. Agnieszka Nocuń, MWU DOBR EUSG, Kraków
Ginekologia i położnictwo 2021 – konferencja w Internecie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Badania prenatalne