Komentarz do rekomendacji PTMRiE oraz PTGP „Diagnostyka i leczenie niepłodności”. Cz. I: Diagnostyka wstępna

Komentarz do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Diagnostyka i leczenie niepłodności”. Część I: Diagnostyka wstępna

05.03.2020
dr n. med. Adam Czyżyk1, prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa1,2
1 VitroLive, The Fertility Partnership, Szczecin; 2 Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niepłodność