Metody leczenia niepłodności o niewyjaśnionej przyczynie zgodne z zasadami EBM. Wytyczne ASRM

Metody leczenia niepłodności o niewyjaśnionej przyczynie zgodne z zasadami EBM. Wytyczne American Society for Reproductive Medicine

05.05.2021
Evidence based treatments for couples with unexplained infertility: a guideline. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.
komentarz: prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, dr n. med. Katarzyna Olszak-Wąsik
Fertility and Sterility, 2020; 113 (2): 305–322