Jakie cechy kliniczne powinny nasunąć podejrzenie choroby Gauchera zamiast choroby rozrostowej układu krwiotwórczego?

24.02.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Kierownik Zakładu Patofizjologii Człowieka w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!