Procedura postępowania w przypadku dodatniego wyniku badania przesiewowego noworodków w kierunku SMA

26.11.2021
dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
dr hab. n. med. Monika Gos, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: