Rdzeniowy zanik mięśni w erze leczenia i badań przesiewowych noworodków

11.01.2022
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska1, dr hab. n. med. Monika Gos2, dr n. med. Mariusz Ołtarzewski3
1 Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa; 2 Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 3Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Autor korespondencyjny: dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa; e-mail: maria.jedrzejowska@wum.edu.pl

Wybrane treści dla pacjenta: