54-letnia pacjentka z asymetrycznymi zaburzeniami czucia

07.10.2021
lek. Michał Błaż, dr n. med. Monika Ostrowska, lek. Michał Michalski
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II