Diagnostyka pacjenta z podejrzeniem przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA)

09.04.2019
dr n. med. Antoni Ferens
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wywiad został zarejestrowany podczas konferencji Neurologia 2018 - XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa