Choroby

Migrena i bóle głowy więcej

Udar mózgu więcej

Padaczka więcej

Otępienie więcej

Choroba Parkinsona więcej

Stwardnienie rozsiane więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe więcej

Choroba Pompego więcej

Choroba Fabry'ego więcej

  • Objawy kliniczne choroby Fabry'ego
    Objawy kliniczne choroby Fabry'ego
    Nie ma jednego, typowego obrazu klinicznego choroby, a różnorodność narządowa i niespecyficzność objawów jest najpewniejszym wyróżnikiem tej choroby. Da się jednak wyróżnić objawy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
  • Choroba Fabry'ego u młodych chorych z udarem niedokrwiennym mózgu
    Choroba Fabry'ego u młodych chorych z udarem niedokrwiennym mózgu
    Jest to pierwsze badanie ukierunkowane na ocenę częstości występowania choroby Fabry'ego wśród osób poniżej 50. rż. hospitalizowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu.

Choroba Gauchera więcej

Rdzeniowy zanik mięśni więcej

Inne więcej