Choroby

Migrena i bóle głowy więcej

Udar mózgu więcej

Padaczka więcej

Otępienie więcej

  • Stosowanie leków przeciwcholinergicznych a ryzyko otępienia
    Stosowanie leków przeciwcholinergicznych a ryzyko otępienia
    Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań sugerują, że upośledzenie funkcjonowania poznawczego jest jednym z częstych działań niepożądanych ujawniających się po krótkim okresie przyjmowania leków o właściwościach przeciwcholinergicznych. Nie wiadomo zarazem, czy długoterminowe stosowanie leków o takim mechanizmie działania przyczynia się do zwiększenia ryzyka rozwinięcia się otępienia. Autorzy omawianej pracy podjęli próbę zbadania tego problemu klinicznego.
  • Pamięć nie całkiem absolutna
    Pamięć nie całkiem absolutna
    Choć choroba Alzheimera jest wciąż nieuleczalna, to najnowsze badania naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN pod kierunkiem dr Piotra Pięty dają nadzieję na lepsze jutro. Badacze wykazali, że substancja o symbolu K162 skutecznie zmniejsza toksyczność Aβ i opisali dokładny mechanizm jej działania.

Choroba Parkinsona więcej

Stwardnienie rozsiane więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe więcej

Choroby rzadkie więcej

Inne więcej