Pięć zasad wtórnej prewencji udarów mózgu

29.10.2020
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
Klinika Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego