Aktualizacja praktycznych wskazówek dotyczących prewencji wtórnej udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym

Aktualizacja praktycznych wskazówek dotyczących prewencji wtórnej udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym. Omówienie wytycznych American Academy of Neurology 2020

06.04.2021
Practice advisory update summary: Patent foramen ovale and secondary stroke prevention. Report of the Guideline Subcommittee of the American Academy of Neurology
S.R. Messé, G. Gronseth, D.M. Kent i wsp.
Neurology 2020; 94: 876-885