Szanowni Czytelnicy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcemy publikować w serwisie Intensywna Terapia opisy przypadków. Zachęcamy do podzielenia się z innymi czytelnikami doświadczeniami klinicznymi. Prosimy o nadsyłanie przypadków zarówno z dziedziny intensywnej terapii, jak i opieki okołooperacyjnej, anestezjologii, interwencji Zespołów Wczesnego Reagowania oraz leczenia bólu.

Jeśli spotkali się Państwo z ciekawym przypadkiem albo prowadzą Państwo nowatorską terapię zapraszamy do przesyłania prac na adres Redakcji: Redakcja OIT. Będziemy publikować przypadki wartościowe z punktu widzenia codziennej praktyki klinicznej. W miarę możliwości przypadki kliniczne zostaną opatrzone komentarzem eksperta lub uwagami redakcji.

Zasady zgłaszania prac:
1. Plik przesyłamy w formie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt, rtf) jako załącznik do wiadomości e-mail.
2. Formatowanie tekstu według schematu: czcionka Arial, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, wyrównanie do lewej strony,
3. Schemat opisu przypadku:
a. tytuł
b. podtytuł (może stanowić rozwinięcie tytułu)
c. autor (tytuł naukowy/zawodowy, imię i nazwisko)
d. miejsce pracy autora (nieobowiązkowe)
e. skróty w kolejności alfabetycznej (np. ASA (American Society of Anesthesiologists) – Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne)
f. główny tekst podzielony na części:
- opis przypadku: wiek, płeć, istotne dane z wywiadu, badanie fizykalne i badania dodatkowe, jeśli są istotne; jeśli przypadek dotyczy znieczulenia/opieki okołooperacyjnej należy umieścić dane z wywiadu anestezjologicznego koniecznie z klasyfikacją wg ASA;
- postępowanie diagnostyczne i lecznicze, jakie zastosowano w przypadkach pacjentów z Intensywnej Terapii lub Zespołów Wczesnego Reagowania
- postępowanie podczas znieczulenia (jeśli dotyczy)
- badania dodatkowe mogą zostać umieszczone w postaci zdjęć np. USG; zalecamy skanowanie przynajmniej jakością >600 dpi; zdjęcia należy numerować i podpisać
- tabele muszą być zatytułowane w pierwszym wierszu
- nie podajemy inicjałów, imion, nazwisk i innych danych, które mogłyby zidentyfikować pacjenta
4. Redakcja może prosić o uzupełnienie wymaganych informacji i danych, jeśli będzie to istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej.

Opisy przypadków

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Partnerem serwisu jest