Szanowni Czytelnicy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcemy publikować w serwisie Intensywna Terapia opisy przypadków. Zachęcamy do podzielenia się z innymi czytelnikami doświadczeniami klinicznymi. Prosimy o nadsyłanie przypadków zarówno z dziedziny intensywnej terapii, jak i opieki okołooperacyjnej, anestezjologii, interwencji Zespołów Wczesnego Reagowania oraz leczenia bólu.

Jeśli spotkali się Państwo z ciekawym przypadkiem albo prowadzą Państwo nowatorską terapię zapraszamy do przesyłania prac na adres Redakcji: Redakcja OIT. Będziemy publikować przypadki wartościowe z punktu widzenia codziennej praktyki klinicznej. W miarę możliwości przypadki kliniczne zostaną opatrzone komentarzem eksperta lub uwagami redakcji.

Zasady zgłaszania prac:
1. Plik przesyłamy w formie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt, rtf) jako załącznik do wiadomości e-mail.
2. Formatowanie tekstu według schematu: czcionka Arial, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, wyrównanie do lewej strony,
3. Schemat opisu przypadku:
a. tytuł
b. podtytuł (może stanowić rozwinięcie tytułu)
c. autor (tytuł naukowy/zawodowy, imię i nazwisko)
d. miejsce pracy autora (nieobowiązkowe)
e. skróty w kolejności alfabetycznej (np. ASA (American Society of Anesthesiologists) – Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne)
f. główny tekst podzielony na części:
- opis przypadku: wiek, płeć, istotne dane z wywiadu, badanie fizykalne i badania dodatkowe, jeśli są istotne; jeśli przypadek dotyczy znieczulenia/opieki okołooperacyjnej należy umieścić dane z wywiadu anestezjologicznego koniecznie z klasyfikacją wg ASA;
- postępowanie diagnostyczne i lecznicze, jakie zastosowano w przypadkach pacjentów z Intensywnej Terapii lub Zespołów Wczesnego Reagowania
- postępowanie podczas znieczulenia (jeśli dotyczy)
- badania dodatkowe mogą zostać umieszczone w postaci zdjęć np. USG; zalecamy skanowanie przynajmniej jakością >600 dpi; zdjęcia należy numerować i podpisać
- tabele muszą być zatytułowane w pierwszym wierszu
- nie podajemy inicjałów, imion, nazwisk i innych danych, które mogłyby zidentyfikować pacjenta
4. Redakcja może prosić o uzupełnienie wymaganych informacji i danych, jeśli będzie to istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej.

Opisy przypadków

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.