Drenaż przezskórny w martwiczym zapaleniu trzustki

Drenaż przezskórny w martwiczym zapaleniu trzustki

Drenaż przezskórny u chorych na martwicze zapalenie trzustki – przegląd systematyczny

30.11.2011
Omówienie artykułu: Systematic review of percutaneous catheter drainage as primary treatment for necrotizing pancreatitis
M.C. van Baal i wsp.
The British Journal of Surgery, 2011; 98: 18–27

Opracowali: dr med. Andrzej L. Komorowski, dr med. Małgorzata Bała

Metody: przegląd systematyczny 11 badań (1 RCT oraz 10 badań obserwacyjnych bez grupy kontrolnej, w tym 1 prospektywne)

Populacja: 384 chorych na martwicze zapalenie trzustki, u których podejrzewano zakażenie martwicy (71%) lub rozpoznano objawową martwicę jałową; etiologia: alkoholowa (21%), żółciowa (27%), inna (28%), nie podano (24%), związana z niewydolnością narządową przed podjęciem interwencji (67%)