Sepsa i wstrząs septyczny

 • Intensywna terapia – postępy 2016/2017

  Intensywna terapia – postępy 2016/2017

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 • Postępowanie w sepsie i wstrząsie septycznym u dorosłych. Omówienie wytycznych SSC 2016

  Postępowanie w sepsie i wstrząsie septycznym u dorosłych. Omówienie wytycznych SSC 2016

  W artykule przedstawiono definicje sepsy i wstrząsu septycznego oraz zalecenia dotyczące wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, badań przesiewowych w kierunku sepsy, diagnostyki i leczenia.

 • Kiedy należy podejrzewać sepsę u niemowlęcia?

  Kiedy należy podejrzewać sepsę u niemowlęcia?

  Dr Marzena Zielińska wyjaśnia co jest najważniejsze w rozpoznawaniu sepsy, na jakie objawy kliniczne należy zwrócić uwagę.

 • Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)

  Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

 • Intensywna terapia – postępy 2014/2015

  Intensywna terapia – postępy 2014/2015

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia dotyczące zakażeń na oddziale intensywnej terapii, postępowania w ciężkiej sepsie i ostrej niewydolności oddechowej, leczenia płynami i składnikami krwi, żywienia ciężko chorych, pozaustrojowych technik oczyszczania krwi oraz zalecenia dotyczące wstrząsu i monitorowania hemodynamicznego, intensywnej terapii w chorobach układu nerwowego i śpiączce po resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozaustrojowej wymiany gazowej i postępowania u kresu życia.

 • Jakie płyny stosować u chorych z ciężką sepsą?

  Jakie płyny stosować u chorych z ciężką sepsą?

  Czy stosowanie zrównoważonych krystaloidów lub albuminy zmniejsza ryzyko zgonu u  chorych z ciężką sepsą lub ze wstrząsem septycznym?

 • Intensywna terapia – postępy 2013

  Intensywna terapia – postępy 2013

  Omówienie najważniejszych doniesień dotyczących zagadnień intensywnej terapii oraz wytycznych praktyki klinicznej dotyczących bólu, pobudzenia i majaczenia, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, aferezy leczniczej, leczenia płynami i zapobiegania rozwojowi oporności na antybiotyki.

 • Czy antybiotykoterapia trwająca ≤7 dni w OOZN lub ZUM z sepsą jest równie skuteczna jak leczenie dłuższe?

  Czy antybiotykoterapia trwająca ≤7 dni w OOZN lub ZUM z sepsą jest równie skuteczna jak leczenie dłuższe?

  U chorych na OOZN lub ZUM z sepsą antybiotykoterapia trwająca ≤7 dni, w porównaniu z dłuższym leczeniem, nie wiąże się z większym ryzykiem niewystąpienia poprawy klinicznej.

 • Stosowanie antybiotyków β-laktamowych w ciągłym wlewie u chorych z ciężką sepsą

  Stosowanie antybiotyków β-laktamowych w ciągłym wlewie u chorych z ciężką sepsą

  U chorych z ciężką sepsą podawanie antybiotyków β-laktamowych w ciągłym wlewie i.v., w porównaniu ze wstrzyknięciami i.v., skutkowało częstszym osiągnięciem stężenia antybiotyku przekraczającego MIC i częstszą poprawą kliniczną.

 • Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym

  Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym

  Autorzy przestawiają najważniejsze praktyczne informacje dotyczące rozpoznania i leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dorosłych i dzieci....

25 artykułów - strona 1 z 3