Jakie cechy guzków płuca mogą świadczyć o ich złośliwości?

dr n. med. Piotr Grzanka, Szpital Wojewódzki w Opolu

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

ASCO Annual Meeting