Jakie jest ryzyko zgonu i powikłań po lobektomii u 60-letniego pacjenta?

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

ASCO Annual Meeting