Jakie jest znaczenie biopsji gruboigłowej w diagnostyce guzów ślinianki przyusznej?

28.04.2023
dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny; Klinika Otolaryngologii

Wybrane treści dla pacjenta:
  • „Ślepa” biopsja opłucnej
  • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  • Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
  • Badanie histopatologiczne
  • Niezłośliwe nowotwory ślinianki