Radioterapia w porównaniu z zastosowaniem przezustnej chirurgii robotowej (TORS) u chorych na raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i gardła – badanie ORATOR

12.05.2022
Omówienie artykułu: Randomized trial of radiotherapy versus transoral robotic surgery for oropharyngeal squamous cell carcinoma: long-term results of the ORATOR trial.
A.C. Nichols i wsp.
Journal of Clinical Oncology, 2022; 40: 866–875

Wybrane treści dla pacjenta: