Czy glikokortykosteroidy stosowane miejscowo są skuteczne u chorych na PZNZP ze współistniejącymi polipami nosa?

20.05.2013
Omówienie artykułu: Topical steroids for nasal polyps (Review)
L. Kalish, K. Snidvongs, R. Sivasubramaniam i wsp.
The Cochrane Database of Systematic Review, 2012; 12: CD006549

Opracowali: dr med. Małgorzata Kołcz, dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultował prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie

Skróty: CI – przedział ufności, GKS – glikokortykosteroid(y), PZNZP – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, RCT – badanie z randomizacją, RR – ryzyko względne, SMD – standaryzowana różnica średnich, TK – tomografia komputerowa

Wprowadzenie

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (PZNZP) jest długotrwałym procesem zapalnym prowadzącym do obrzęku i przerostu błony śluzowej oraz powstawania polipów. Lekami skutecznymi u chorych na PZNZP są GKS stosowane miejscowo (p. Czy u chorych przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych bez polipów stosować glikokortykosteroidy miejscowo), nie wiadomo jednak, jaki mają wpływ na objawy choroby u chorych ze współistniejącymi polipami nosa.

Wybrane treści dla pacjenta: