Otwarty dialog w kryzysie psychotycznym

17.06.2015
Aldona Krawczyk, Andrzej Solarz, Jacek Wciórka, Ośrodek Terapii w Środowisku I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie