Nadużywanie alkoholu de novo u osób starszych. Część 1. Przyczyny, objawy i częstość występowania

31.05.2021
lek. Weronika Rybicka
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie