Nadużywanie alkoholu de novo u osób starszych. Część 2. Diagnostyka, leczenie i rokowanie

13.07.2021
lek. Weronika Rybicka
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie