Marihuana a ryzyko raka płuca

Długotrwałe używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka płuca

15.05.2008
na podstawie: Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study
Aldington S. i wsp.
Eur. Resp. J., 2008; 31: 280–286

Badania przedstawiane w postaci krótkich i długich opracowań są kwalifikowane według tych samych kryteriów. Część badań jest prezentowana w formie krótkiej z powodu ograniczonego miejsca w dziale "Przegląd aktualnych badań" lub bardziej specjalistycznej tematyki.

Legenda:
Mmetodyka badania;
Ppopulacja, której dotyczy badanie;
I – oceniana interwencja, czyli metoda leczenia lub diagnostyki stosowana w grupie eksperymentalnej;
Kkontrola, czyli postępowanie w grupie kontrolnej;
W – główne wyniki, wybrane pod kątem przydatności klinicznej;
Wn – główne wnioski, sformułowane na podstawie głównych wyników;
U – uwagi dotyczące wiarygodności wyników badania.
Tytuł krótkiego opracowania odzwierciedla główne przesłanie badania.
Autorzy opracowań: dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD MSc

M: badanie klinicznokontrolne
P: grupa badana ("przypadki"): 79 chorych na raka płuca w wieku =<55 lat, zidentyfikowanych w szpitalnych bazach danych i krajowym rejestrze nowotworów w Nowej Zelandii; wykluczono chorych z przerzutami innego nowotworu do płuc, z potwierdzonym histologicznie rozpoznaniem rakowiaka lub czerniaka grupa kontrolna: 324 osoby bez raka płuca wybrane losowo ze spisu wyborców i dobrane pod względem wieku i miejsca zamieszkania

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Rak płuca
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży