Krótki quiz wiedzy o przeciwciałach przeciwjądrowych

Opracowanie quizu: Redakcja MP


Obejrzyj wykład na temat przeciwciał przeciwjądrowych:
„Dodatnie przeciwciała przeciwjądrowe” i co dalej?

1. Według kryteriów klasyfikacyjnych EULAR/ACR z 2019 r. rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego (TRU) jest możliwe przy stwierdzeniu miana ANA:

2. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:

3. U pacjenta z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób autoimmunologicznych, bez objawów klinicznych, ale z obecnymi wysokimi mianami ANA należy (zaznacz wszystkie prawidłowe):

4. U pacjenta bez czynników ryzyka i bez objawów klinicznych choroby autoimmunologicznej, w przypadku stwierdzenia niskiego miana ANA należy (zaznacz wszystkie prawidłowe):

5. Typ świecenia w teście immunofluorescencji pośredniej na komórkach Hep-2, który nie wymaga dalszej diagnostyki immunologicznej to (zaznacz wszystkie prawidłowe):

6. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące przeciwciał przeciwjądrowych (ANA):

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.