Krótki quiz wiedzy o postępach w układowych chorobach tkanki łącznej

1. Wskaż nieprawdziwe zdania dotyczące zespołu Sjögrena (SS) (zaznacz wszystkie prawidłowe):

2. U pacjentów z bólem narządu ruchu w przebiegu zespołu Sjögrena nie zaleca się stosowania (zaznacz wszystkie prawidłowe):

3. Wśród objawów zawartych w skali ESSDAI nie uwzględniono m.in. (zaznacz wszystkie prawidłowe):

4. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące roli przeciwciał jako czynników predykcyjnych w twardzinie układowej:

5. Wewnątrzkomórkowy inhibitor kinaz tyrozynowych, który znalazł zastosowanie w leczeniu włóknienia płuc w przebiegu twardziny układowej to:

6. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące choroby śródmiąższowej płuc w przebiegu RZS (RA-ILD) (zaznacz wszystkie prawidłowe):

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.