Jak można ocenić zagrożenie rozwojem chłoniaka u pacjenta z zespołem Sjögrena?

18.02.2019
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu