Czy przeciwciała antyfosfolipidowe (APLA) należy oznaczyć u każdej osoby z zakrzepicą lub powikłaniami położniczymi?

29.03.2021
dr n. med. Lidia Ostanek, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, PUM w Szczecinie