RPP krytykuje postępowanie niektórych lekarzy

02.08.2017
BPP

Odstępowanie przez lekarzy od leczenia dziecka, którego rodzice nie wyrażają zgody na wykonywanie u niego szczepień obowiązkowych, może naruszać prawo małoletnich pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 6–8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – stwierdza Krystyna Kozłowska, p.o. Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), w stanowisku opublikowanym na stronie urzędu.

Krystyna Kozłowska. Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

RRP podkreśla, że korzystanie z takiej możliwości przez lekarzy tylko i wyłącznie z powodu braku wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka – co jest decyzją jego rodziców lub opiekunów prawnych – sprawia, że dziecko to może znaleźć się „poza systemem”, bez opieki zdrowotnej. Takie postępowanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka.

Krystyna Kozłowska nie zaprzecza, że prawo do odstąpienia lub odmowy leczenia jest uprawnieniem każdego lekarza (za wyjątkiem określonych sytuacji), przypomina jednak, że prawo to dotyczy konkretnego lekarza, a nie całego podmiotu leczniczego. Osoby kierujące podmiotami leczniczymi powinny podjąć starania, aby dziecko takie zostało objęte opieką zdrowotną przez innego zatrudnionego lekarza.

– Negatywne skutki konfliktu na linii rodzice-lekarz bezpośrednio dotykają małoletniego pacjenta, który nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zaistniałą sytuację – podkreśla Krystyna Kozłowska.

RPP wyraża nadzieję na podjęcie dalszych dyskusji dotyczących tego problemu i wypracowania wspólnego stanowiska wobec tego społecznie niezwykle ważnego problemu.

Stanowisko RPP zostało skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań