Co nowego w Programie Szczepień Ochronnych na 2018 rok?

06.11.2017

Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

W dniu 31 października 2017 roku opublikowano Program Szczepień Ochronnych na rok 2018. Wprowadzone zmiany podsumowano poniżej.

Część I.A Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

Doprecyzowano zalecenie dotyczące drogi podania szczepionki – zamiast: „domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)” jest: „domięśniowo (według wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie”.

2) Szczepienie przeciwko poliomyelitis

Zmieniono zakres wieku w którym należy podać trzecią dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16.–18. miesiąc życia”.

3) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

Zmieniono zakres wieku w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16.–18. miesiąc życia”.

4) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

Zmieniono zakres wieku, w którym należy podać pierwszą dawkę szczepienia – zamiast: „13. miesiąc życia” jest „13.–15. miesiąc życia”.

3) Szczepienie przeciwko błonicy tężcowi i krztuścowi

 • zmieniono zakres wieku w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16–18 miesiąc życia”;
 • dodano zapis, aby w 6. roku życia u dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi szczepienie wykonać szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi (DT), według wskazań producenta szczepionki;
 • dodano zapis, aby w 14. roku życia u dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi szczepienie wykonać szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi (dT), według wskazań producenta szczepionki.

Część I.A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej (DTPa-IPV-Hib)

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • doprecyzowano zalecenie dotyczące drogi podania szczepionki – zamiast: „domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)” jest: „domięśniowo (według wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie”;
 • dodano zapis, że szczepienie to w populacji ogólnej jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku i jest przeprowadzane szczepionką zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji w PSO w tej populacji.

2) Szczepienie przeciwko błonicy tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis i inwazyjnemu zakażeniu Heamophilus influenzae

 • doprecyzowano zapis dotyczący szczepienia dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi wskazując, że szczepienie to przeprowadzane jest szczepionką (DT) zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji PSO u dzieci z tymi przeciwwskazaniami oraz szczepionki przeciwko poliomyelitis oraz inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b;
 • zmieniono zakres wieku w którym należy podać czwartą dawkę szczepienia podstawowego – zamiast: „16. miesiąc życia” jest: „16–18 miesiąc życia”.

3) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

Zmieniono zakres wieku, w którym należy podać pierwszą dawkę szczepienia – zamiast: „13. miesiąc życia” jest „13.–15. miesiąc życia”.

Część I.B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

1) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków – zamiast: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g” jest: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży.”; zgodnie z informacją uzyskaną od Głównego Inspektora Sanitarnego, wszystkie wcześniaki bez względu na wiek ciążowy (czyli również te urodzone po 27. tc.) należy szczepić zgodnie z zarejestrowanym schematem, czyli 3+1 (w przypadku obu dostępnych skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom).
 • w uwagach dodano informację: „szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae w grupach ryzyka jest przeprowadzane szczepionką zakupioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem do realizacji PSO w tych grupach ryzyka”.

Część II. Szczepienia zalecane

1) Szczepienie przeciwko grypie

Dodano zapis: „Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na szerszy zakres ochrony przed wirusem grypy typu B, zaleca się zastępowanie szczepionek 3-walentnych przez szczepionki 4-walentne.”

2) Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Z grup, dla których szczepienie to jest zalecane usunięto „dzieci, które nie otrzymały dawki przypominającej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPa) w 6. roku życia.”

3) Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

Usunięto zapis o zaleceniu szczepieniu przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae w związku z przesłankami epidemiologicznymi – w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień – osobom mającym bliski kontakt z: dziećmi w wieku do ukończenia 5. roku życia oraz osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi.

Część III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym

1) szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae:

Dodano zapis: „Szczepienia w populacji ogólnej oraz szczepienia w grupach ryzyka są przeprowadzane szczepionkami zakupionymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia odpowiednio z przeznaczeniem do realizacji PSO w tych populacjach”.

 • Szczepienia populacyjne
  – dodano informacje, że trzecią dawkę szczepienia podstawowego (uzupełniającą) podaną w 2. roku życia należy podać co najmniej po upływie 6 miesięcy od 2 dawki szczepienia podstawowego
  – usunięto zapis: „Dzieciom szczepionym od 6. do 12. miesiąca życia pierwsze dwie dawki szczepienia podstawowego powinny być podane w odstępie 8 tygodni, następnie trzecia dawka szczepienia podstawowego (uzupełniająca), po upływie roku odpadania drugiej dawki”
  – usunięto zapis: „Dzieciom powyżej 1. roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki”.

Część IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień

 • dodano zapis: „Obowiązkowe szczepienia ochronne są realizowane szczepionkami, które zostały zakupione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z przeznaczeniem dla realizacji Programu Szczepień Ochronnych w populacji ogólnej lub w grupach ryzyka. Obowiązkowe szczepienie ochronne może być wykonane również inną szczepionką niż szczepionka zakupiona przez ministra właściwego z przeznaczeniem dla danej grupy docelowej, w takim jednak przypadku osoba szczepiona ponosi koszt zakupu szczepionki.”
 • dodano zapis o szczepieniach wyrównawczych: „Szczepienie wyrównawcze przeciw zakażeniom i chorobom zakaźnym objętym obowiązkiem szczepień ochronnych, są obowiązkowe do ukończenia wieku wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 poz. 849 z późn. zm.). Po ukończeniu wieku dla którego dane szczepienie jest obowiązkowe, szczepienie to nie jest już wymagane prawem i staje się szczepieniem jedynie zalecanym (osoba szczepiona ponosi koszt zakupu szczepionki). W przypadku szczepionek, które wymagają wielodawkowego schematu szczepienia podstawowego szczepienie rozpoczęte przed ukończeniem wieku, dla którego jest ono obowiązkowe, jest kontynuowane bezpłatnie dla osoby szczepionej, aż do zakończenia cyklu szczepienia podstawowego z użyciem szczepionek zakupionych ze środków publicznych – tych samych, którymi rozpoczęto szczepienie.”
 • usunięto zapis, w którym wskazano wiek, do którego ukończenia dane szczepienie jest obowiązkowe i wymagane prawem (PSO odsyła w tym zakresie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych [Dz. U. z 2016 poz. 849 z późn. zm. – przyp. red.]).

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań