ETPC: obowiązkowe szczepienia dzieci nie łamią praw człowieka

09.04.2021
Małgorzata Solecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) odrzucił w czwartek skargę rodziców dzieci z Czech, którym odmówiono miejsca w przedszkolach ze względu na brak szczepień. Trybunał uznał, że czeskie przepisy nie łamią prawa do poszanowania życia prywatnego.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Wyrok wydany przez Wielką Izbę ETPC w Strasburgu dotyczy 5 połączonych skarg złożonych przez rodziców ośmiorga dzieci, którym odmówiono miejsca w przedszkolu ze względu na brak wymaganych szczepień oraz ojca dwójki nastolatków, który został ukarany mandatem za odmowę zaszczepienia dzieci. Skargi rodziców zostały odrzucone stosunkiem głosów 16 do 1. Jedyny głos przeciwko należał do polskiego sędziego Krzysztofa Wojtyczka (zasiada w ETPC od listopada 2012 roku). Sędziowie orzekli, że choć obowiązkowe szczepienia są ingerencją w prawo do poszanowania życia prywatnego (zapisanego w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), ingerencja ta ma uzasadnienie ze względu na dobro wspólne oraz dobro dzieci wynikające z odporności zbiorowiskowej, którą dają szczepienia, a obowiązkiem państwa jest ochrona wszystkich dzieci. Dlatego przepisy uniemożliwiające przyjmowanie do placówek opiekuńczych niezaszczepionych dzieci nie naruszają praw człowieka. - Trybunał uznał, że „zaskarżone środki mogą być uznane za konieczne w demokratycznym społeczeństwie” – głosi wydany komunikat.

Sędziowie zauważyli, że choć w innych krajach polityka jest mniej restrykcyjna, to czeskie przepisy – choć należą do najsurowszych – nie są nadmiernie ostre. Sędziowie dodali, że wobec zwiększenia liczby odmów szczepień w ostatnich latach, niektóre państwa zaostrzyły swoją politykę. Czechy otrzymały w tej sprawie poparcie m.in. Polski. Wcześniej niż Czechy swoje przepisy dotyczące odmowy przyjmowania do przedszkoli i innych placówek opiekuńczych niezaszczepionych dzieci przyjęły Włochy i Francja. ETPC wskazał, że odmowa przyjęcia niezaszczepionego dziecka do przedszkola nie jest karą, lecz środkiem ochronnym, zaś ograniczenie nie dotyczy obowiązkowej edukacji. ETPC uznał ponadto, że kara dla rodzica nastolatków nie była nadmierna.

W Polsce nadal sprawa przyjmowania niezaszczepionych dzieci do placówek przedszkolnych i żłobków nie została uregulowana na gruncie ustawy (choć jest projekt przepisów przygotowany przez Senat). Decyzje w tej sprawie podejmują poszczególne samorządy – i choć są one zaskarżane na drodze administracyjnej, coraz częściej sądy utrzymują je w mocy.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań