Refundacja szczepionek przeciwko grypie sezonowej

06.09.2021
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.65 (http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/65/); https://75plus.mz.gov.pl/

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na liście obowiązującej od 1 września 2021 roku znalazły się trzy szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2021/2022:

 1. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Vaxigrip Tetra), za 50% odpłatnością dla:
  • osób powyżej 65. roku życia,
  • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
  • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia,
 2. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Influvac Tetra), za 50% odpłatnością:
  • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
 3. „żywa” donosowa 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Fluenz Tetra), za 50% odpłatnością dla:
  • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia.

Szczepionka Vaxigrip Tetra będzie dostępna bezpłatnie dla osób w wieku ≥75 lat w ramach programu „Leki 75+”.

Szczepionki Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra będą dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań