Co nowego w zaleceniach CDC dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19?

19.07.2023

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały kolejną aktualizację tymczasowych zaleceń dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji zaleceń:

 1. Zaktualizowano informacje dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 dostępnych w USA:
  • Aktualnie dostępne są tylko 2-walentne szczepionki mRNA firmy Pfizer/BioNTech (Comirnaty) i Moderna (Spikevax), skierowane przeciwko wariantowi oryginalnemu SARS-CoV-2 i podwariantom BA.4 i BA. 5 Omikron oraz monowalentna podjednostkowa, rekombinowana szczepionka firmy Novavax (Nuvaxovid).
  • Nie jest już dostępna szczepionka wektorowa firmy Janssen/Johnson&Johnson (Jcovden).
 2. Zmieniono zalecenia dotyczące stosowania dostępnych szczepionek i wprowadzono nowe schematy szczepienia przeciwko COVID-19 (w związku z dominacją podwariantu Omikron i nabyciu znacznej odporności populacyjnej):
  • Zaleca się stosować tylko 2-walentne szczepionki mRNA Comirnaty lub Spikevax, a wyjątkowych sytuacjach podjednostkową szczepionkę Nuvaxovid (np. u osób z przeciwwskazaniami do szczepienia preparatem mRNA).
  • Ogółem wszystkim osobom w wieku ≥6 miesięcy zaleca się ≥1 dawkę 2-walentnej szczepionki mRNA, dotyczy to również osób, które otrzymało dotychczas pełne szczepienie podstawowe i przypominające (niezależnie od liczby dawek), z użyciem którejkolwiek zarejestrowanej szczepionki monowalentnej.
 3. Doprecyzowano zalecenia dotyczące wymiennego stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 różnych producentów:
  • Homologiczny schemat szczepienia należy zastosować u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat nieszczepionych przeciwko COVID-19, którym zaleca się >1 dawkę 2-walentnej szczepionki mRNA oraz u dzieci w wieku 5 lat zaszczepionych
  • Heterologiczny schemat szczepienia można zastosować u osób w wieku 5 lat zaszczepionych ≥1 dawką monowalentnej szczepionki Spikevax oraz u dorosłych i dzieci w wieku ≥6 lat nieszczepionych przeciwko COVID-19 lub zaszczepionych ≥1 dawką dowolnej zarejestrowanej szczepionki monowalentnej oraz kiedy nie można określić, którą szczepionkę podano jako pierwszą dawkę schematu podstawowego, jeśli preparat ten nie jest dostępny lub nie ma możliwości dokończenia rozpoczętego schematu tym samym preparatem z powodu przeciwwskazań.
 4. Wykreślono zalecenia dotyczące szczepienia szczególnych grup pacjentów, tzn. pacjentów po epizodzie zakrzepicy lub z czynnikami ryzyka zakrzepicy, z zespołem Guillaina i Barrégo (ZGB), ponieważ aktualnie preparat wektorowy Jcovden jest już niedostępny do stosowania (szczepienie tym preparatem wiązało się z bardzo małym ryzykiem ZGB i zespołu zakrzepicy z małopłytkowością [TTS]).

Redakcyjne pełne opracowanie zaleceń dostępne jest tutaj: p. Wytyczne szczepienia przeciwko COVID-19. Tymczasowe zalecenia Centers for Disease Control and Prevention. Stan na 12 maja 2023 r.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań