Nowa szczepionka przeciwko gruźlicy nieskuteczna u niemowląt

06.02.2013
Tameris M.D. i wsp.: Safety and efficacy of MVA85A, a new tuberculosis vaccine, in infants previously vaccinated with BCG: a randomised, placebo-controlled phase 2b trial. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60177-4; WHO. Global tuberculosis report 2012. http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr12_main.pdf

Na stronie internetowej czasopisma Lancet opublikowano wyniki badania oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność nowej szczepionki przeciwko gruźlicy (MVA85A) u niemowląt zamieszkujących obszary wiejskie w okolicy Kapsztadu w RPA. RPA należy do krajów o dużej endemiczności gruźlicy, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia zapadalność na gruźlicę w 2011 roku wyniosła 500/100 000 mieszkańców. W skład szczepionki wchodzi atenuowany zmodyfikowany wirus krowianki (szczep Ankara) zawierający antygen 85A prątka gruźlicy (M. tuberculosis). Do badania fazy IIb (z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby z placebo) zakwalifikowano 2797 zdrowych niemowląt w wieku 4–6 miesięcy, szczepionych wcześniej BCG w 1 tygodniu życia. Niemowlęta przydzielono losowo do grupy zaszczepionej 1 dawką MVA85A (1399 dzieci) lub do grupy placebo (1398 dzieci). Okres obserwacji wyniósł maksymalnie 37 miesięcy (mediana 24,6 miesięcy). W grupie dzieci zaszczepionych MVA85A częściej obserwowano co najmniej jedną reakcję w miejscu wkłucia (89 vs 45%), lecz częstość systemowych lub poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych była podobna, odpowiednio 80 vs 76% i 18 vs 18%. Skuteczność szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na gruźlicę potwierdzoną laboratoryjnie lub rozpoznaną na podstawie kryteriów klinicznych lub radiologicznych wyniosła 17,3% (95% CI: -31,9–48,2), natomiast skuteczność w zapobieganiu zakażeniu M. tuberculosis potwierdzonemu testem IGRA (QuantiFERON TB Gold In-tube) wyniosła -3,8% (95% CI: -28,1–15,9).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepionka MVA85A jest bezpieczna u niemowląt, jednak nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed zachorowaniem na gruźlicę lub zakażeniem prątkiem gruźlicy.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 10 marca 2018 r.: IV Małopolskie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań